De optimale leeromgeving om levensgevaarlijke situaties te trainen

“Pressure makes diamonds”

George S. Patton Jr

Blog door Ebe Brons

Je kunt een HEAT (Hostile Environment Awareness Training) simulatie vergelijken met een medische inenting.

Bij een medische inenting wordt een verzwakte ziekteverwekker ingespoten. Het lichaam reageert met het aanmaken van antistoffen zonder daadwerkelijk ziek te worden. Wanneer de ingeënte persoon later de echte ziekte krijgt dan is er weerstand opgebouwd tegen de ziekte.

De educatieve variant van een inenting is het simuleren van een levensbedreigende situatie in een veilige leeromgeving. De deelnemer wordt niet blootgesteld aan een daadwerkelijk levensbedreigende situatie (ziekte) maar aan een ogenschijnlijke gevaarlijke situatie in een veilige leeromgeving (verzwakte variant van de ziekte).

Een simulatie moet zeer realistisch aanvoelen zodat de deelnemer reageert als ware het een echt levensbedreigende situatie. In plaats van antistoffen reageert de deelnemer met nieuwe vaardigheden, effectief gedrag en het beheersen van gedachten en emoties om de gevaarlijke situatie de baas te kunnen.

Het gaat bij een trainingssimulatie dan ook niet om het ervaren van de gevaarlijke situatie op zichzelf. Deze ervaring kan ook in het veld opgedaan worden zonder training. Het doel is het leren (soms indirect) beheersen van de gevaarlijke situatie.

Hoe stel je een educatieve inenting samen?

Een medische inenting wordt met zorg samengesteld. De inenting moet niet teveel of te weinig verzwakte virussen bevatten. De inhoud met verzwakte virussen moet passen bij het beoogde resultaat. Dit geldt ook voor een educatieve inenting. De inhoud van deze inenting wordt bepaald door de druk die op de deelnemer wordt gezet.

Als de spanning tijdens een simulatie te hoog is (de inenting bevat teveel ziekteverwekkers) dan zal de deelnemer niets leren. De hoge spanning beperkt dat hogere breinfuncties geactiveerd worden.

Bij een te lage dosis gevaar, zal de deelnemer geen noodzaak voelen om te leren omdat de situatie eenvoudig te managen is (de inenting bevat een te lage dosis ziekteverwekkers).
We moeten op zoek naar de optimale druk tijdens een oefening voor een optimaal leerresultaat.

Optimaal leren in trainingssimulaties

Volgens de Wet van Yerkes-Dodson nemen prestaties toe naarmate de fysiologische of mentale spanning toeneemt. Echter, de prestaties verbeteren tot een bepaald punt, wanneer de spanning verder toeneemt dan dit optimum, dan nemen de prestaties af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(By Yerkes and Dodson, Hebbian – Diamond DM, et al. (2007). )

Over het algemeen levert, volgens deze wet, een milde verhoging van stresshormonen een optimaal leerresultaat op.

Hoeveel druk moet je op de deelnemer zetten in een simulatie?

Gemiddeld levert een milde verhoging van de druk het beste resultaat op. Maar dit hangt wel af van de complexiteit van de taak. Als het gaat om een simpele taken, dan leert een individu effectiever bij een hoge druk. Bij complexe taken levert een lage druk het beste resultaat op.

Als we dit vertalen naar leerresultaat dan kan een eenvoudige taak onder hoge druk aangeleerd worden in een simulatie.

Voor complexe leerdoelen zijn simulaties met een lage druk beter om een optimaal leerresultaat te bereiken. Complexe leerdoelen zijn meerdere leerdoelen die onderling samenhangen en afhankelijk van elkaar zijn.

Aan welke knoppen kun je draaien om de druk in een simulatie te regelen?

In 2007 bleek uit onderzoek naar stresshormonen en cognitie* dat de volgende factoren de druk verhogen;

• De mate van onbekendheid met een situatie. Hoe onbekender de situatie des te meer druk de deelnemer ervaart.
• De mate van voorspelbaarheid. Hoe lastiger het verloop van een situatie is te voorspellen, des te meer druk op de deelnemer.
• De mate van controle. Als de deelnemer minder controle ervaart dan zal de druk hoger zijn.
• De mate van sociale druk in de groep. Als falen een negatief resultaat oplevert voor je positie in de groep dan verhoogt dit de druk op de deelnemer.
• Fysiologische factoren, zoals omgevingstemperatuur, fysieke inspanning en belemmerd zicht (bv nacht activiteit). Hoe meer deze factoren afwijken van wat iemand als prettig ervaart, des te hoger de druk. (Deze laatste factor heeft de auteur toegevoegd).

Voorbeeld: Checkpoint simulatie

Een voorbeeld van een oefening met eenvoudige leerdoelen is een checkpoint simulatie. De setting is een legaal checkpoint met een bewaker. De deelnemers rijden in een voertuig naar het checkpoint met het doel om deze te passeren. Ze moeten in staat zijn een checkpoint professioneel te benaderen (radio uit, zonnebril af, IDs gereed etc).

Daarbij is het tweede leerdoel het onderhandelen met de beambte om zo door de checkpoint te komen. Tijdens deze simulatie mag de spanning hoog oplopen voor een optimaal leerresultaat. Als de spanning laag blijft, dan zal het te makkelijk zijn en leren de deelnemers weinig tot niets.

Voorbeeld: Landmijn incident

Een voorbeeld van een situatie waarin complexe leerdoelen worden aangeleerd is een landmijnincident simulatie. De setting is een verplaatsing van een groep deelnemers van A naar B. Ze horen plotseling een explosie. Ze vinden een gewonde in de berm die ze medisch moeten behandelen. Het lijkt er op dat het slachtoffer op een landmijn is gestapt.

Ze worden gehinderd door een familielid van het slachtoffer die ze naar het slachtoffer duwt (het mijnenveld in).

De deelnemers krijgen leerdoelen die te maken hebben met radiocommunicatie, first aid, landmine awareness, persoonlijke spanningscontrole en het kalmeren van omstanders.

Omdat er veel samenhangende leerdoelen zijn, hoeft de druk niet hoog opgevoerd te worden. De hectiek, het groepsproces en de vele beslissingen die de groep moet nemen zorgen al voor voldoende druk. Als de druk te hoog wordt opgevoerd dan zal er van leren weinig terecht komen in deze simulatie.

Conclusie

Uit de bovenstaande voorbeelden leren we dat de juiste samenstelling van een educatieve inenting het leerrendement optimaliseert.

Bij het ontwerpen van de simulaties wordt eerst vastgesteld of de leerdoelen eenvoudig of complex zijn. De uitwerking van de simulatie kan daar vervolgens op worden aangepast.

Vanuit praktijk zal de simulatie vervolgens meerdere malen geëvalueerd en aangepast moeten worden om de juiste druk te vinden.

Een simulatie waarbij de leerdoelen onder de juiste druk getraind worden versterkt het uiteindelijke doel, de deelnemers zijn goed voorbereid op gevaarlijke situaties in het veld.

*Lupien SJ, Maheu F, Tu M, Fiocco A, Schramek TE (2007). “The effects of stress and stress hormones on human cognition: Implications for the field of brain and cognition”.